rade-bmx forside m logo

Råde BMX klubb har blitt tildelt 400000 kroner.

HURRA:)

Sparebankstiftelsen Østfold Akershus har Høsten 2014 mottatt et stort antall
søknader. Mange av disse er svært gode, og stiftelsen har måttet gjøre
prioriteringer innenfor både formål og økonomiske rammer. Vi har derfor stor
glede av å kunne meddele at styret i Sparebankstiftelsen Østfold Akershus har
innvilget nettopp gavesøknaden fra dere:

Råde BMX klubb har blitt
tildelt 400000 kroner.

logo Sparebank stifelsen